Deze website maakt gebruik van cookies.   Meer informatie Sluiten

U bevindt zich hier:

Huisregels

Tolbrug heeft de volgende huisregels:

Bezoektijden

Revalidantenbezoek is alleen mogelijk binnen de daarvoor aangegeven tijden.

Aansprakelijkheid

U wordt geacht zelf over uw eigendommen te waken. Tolbrug aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van medewerkers, patiënten en bezoekers.  

Roken

Roken in het revalidatiecentrum is verboden. Er mag alleen buiten het centrum worden gerookt, op de daarvoor aangewezen locaties. Dit rookbeleid geldt ook voor de electrische sigaret. 

Alcohol, drugs en wapens

Het gebruiken of onder invloed zijn van alcohol en drugs in het revalidatiecentrum en Jeroen Bosch Ziekenhuis is niet toegestaan. Wapenbezit is verboden.

Diefstal en vandalisme

Bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie. Daarbij wordt de pleger van het misdrijf aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden gemaakte kosten verhaald op de overtreder.

Agressie, geweld en intimidatie

Agressie, geweld en intimidatie wordt in het revalidatiecentrum en Jeroen Bosch Ziekenhuis niet geaccepteerd. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie. In alle gevallen worden gemaakte  kosten verhaald op de overtreder.

Fotograferen en filmen

U mag medewerkers van Tolbrug en andere aanwezigen niet ongevraagd filmen of fotograferen. Om te mogen filmen/fotograferen moet van tevoren (schriftelijk) toestemming worden gevraagd. Bovendien dient iedereen die op de foto of film komt ook zijn/haar toestemming te geven. Ook het maken van geluidsopnamen en opnemen van gesprekken met mobiele telefoons is niet toegestaan.

Cameratoezicht

Er is cameratoezicht in en om het revalidatiecentrum en Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Aanwijzingen medewerkers en overtredingen  

Aanwijzingen van medewerkers van de afdeling Beveiliging en van andere medewerkers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis dienen opgevolgd te worden. Het overtreden van de regels of niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een waarschuwing of toegangsontzegging van het ziekenhuis.

Ontzegging toegang

Bij overtreding van de huisregels kan u de toegang tot het ziekenhuis (tijdelijk) worden ontzegd.


Laatst gewijzigd:

30 november 2016