Deze website maakt gebruik van cookies.   Meer informatie Sluiten

U bevindt zich hier:

Antislipsokken: verminderen van uitglijdgevaar?

Zwachtels om de benen is een veelgebruikte methode bij geriatrische patiënten. Het wordt vaak als tijdelijke behandeling ingezet wanneer zij last hebben van oedeem als gevolg van hartfalen (decompensatio cordis), of hun bloeddruk plotseling daalt wanneer zij gaan staan (orthostatische hypotensie). Door de zwachtels is het vaak onmogelijk om de eigen schoenen te dragen, waardoor de kans op uitglijden toeneemt. Ook hebben zij sneller kans op fysieke achteruitgang als zij door het dragen van de zwachtels niet meer kunnen of durven te lopen. Bart Cornelissen en Mirjam Kleinveld, fysiotherapeuten in het JBZ, hebben een pilot uitgevoerd naar de toepasbaarheid van antislipsokken, om de veiligheid tijdens mobiliseren te vergroten.

De belangrijkste vraag was welke sok de beste antislipeigenschappen heeft op de drie typen vloeren binnen het JBZ. Gedurende de pilot hebben zeven proefpersonen een hellingproef uitgevoerd. Hierbij is de hoek gemeten waarbij de proefpersoon begon met glijden. Hoe groter deze hoek is, des te beter is de antislip eigenschap van de sok. Gezien het experimentele karakter van de proef, hebben patiënten voor de veiligheid niet meegedaan aan de hellingproef. Daarna is onderzocht of het geschreven protocol voor het gebruik van de antislipsokken duidelijk en praktisch uitvoerbaar was. Daarvoor vulden 14 verpleegkundigen een enquête in.

Resultaten

Uit het experimentele onderzoek bleek dat de antislipsokken minder glijgevaar geven in vergelijking tot het gebruik van alleen zwachtels. Het slipgevaar bleek het grootst bij mensen met gezwachtelde voeten, zowel op droge als natte vloeren. Op basis van onderzoeken uit de literatuur heeft het dragen van eigen, goed en veilig schoeisel de voorkeur. Wanneer dit niet mogelijk is door bijvoorbeeld zwachtels, is het aan te bevelen om de sokken te gebruiken in zowel heren- als damesmaten, gezien de dikte van de zwachtels. Daarnaast lijken uit de pilot de sokken ook goed bruikbaar om ’s nachts te dragen, wat bij kwetsbare ouderen met een hoog valgevaar een uitkomst kan bieden. Dit zal uit vervolgonderzoek nog moeten blijken.  Het protocol voor het inzetten van de antislipsokken was voor alle verpleegkundigen duidelijk en in de meeste gevallen uitvoerbaar.

Voor de patiënt

Voor de praktijk betekent dit onderzoek dat patiënten die worden gezwachteld en geen eigen schoeisel meer kunnen dragen, worden geadviseerd om antislipsokken te dragen. Het kan de patiënt helpen om te kunnen en durven lopen, waardoor zij minder snel last hebben van fysieke achteruitgang.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het onderzoek kun je terecht bij Mirjam Kleinveld (m.kleinveld@jbz.nl) of Bart Cornelissen (b.cornelissen@jbz.nl).

 


Laatst gewijzigd:

19 juni 2014