Deze website maakt gebruik van cookies.   Meer informatie Sluiten

U bevindt zich hier:

Uitbreiding behandelaanbod binnen Tolbrug revalidatie en Brug naar Arbeid

Tolbrug Specialistische Revalidatie in ’s-Hertogenbosch vindt het belangrijk dat er tijdens het revalidatieproces ook aandacht besteed wordt aan het eventuele werk van de patiënt. Met behulp van onze module ‘arbeid’, coachen we patiënten om de terugkeer naar werk te realiseren. Er wordt behandeld vanuit twee units binnen Tolbrug: de unit Neurologie en de unit Houding & Beweging. Momenteel breiden we onze unit Houding & Beweging uit met de module ‘arbeid’. Die vervulde de afgelopen jaren binnen Tolbrug al een belangrijke plek bij de revalidatiebehandeling bij de unit Neurologie. Vanaf maart 2014 wordt de module arbeid ook in Uden, op locatie Udens Duyn aangeboden. Patiënten uit deze regio kunnen nu dus ook in hun eigen omgeving voor deze ondersteuning terecht. Het aantal aanmeldingen is de afgelopen periode inmiddels flink toegenomen.

De module arbeid vindt plaats in een vooraf afgesproken periode. In sommige situaties kan specifieke begeleiding en coaching nog gewenst zijn, na voltooiing van de reguliere module arbeid. Deze kosten vallen dan niet meer onder de zorgverzekeringswet maar komen dan voor rekening van de werkgever.

Brug naar Arbeid

Uiteraard kunnen werkgevers en werknemers ook zonder revalidatiebehandeling een traject opstarten, namelijk bij de ‘Brug naar Arbeid’. Dit is een gespecialiseerd re-integratiebureau in ’s-Hertogenbosch dat deel uitmaakt van Tolbrug. Werknemers die door neurologische aandoeningen problemen ondervinden bij het hervatten van hun eigen werk, worden hier begeleid. Er wordt een maatwerkprogramma opgesteld na contact met de werkgever en werknemer. Ook hier zijn de eventuele kosten voor rekening van de werkgever.


Laatst gewijzigd:

05 juni 2014