Deze website maakt gebruik van cookies.   Meer informatie Sluiten

Pers

Tolbrug heeft een transparant en pro-actief beleid als het om externe communicatie gaat. Daarom verspreiden we onder andere persberichten en geven we interviews.

Tolbrug

Dat het revalidatiecentrum openheid nastreeft, houdt in dat ook mogelijk gevoelige zaken in het nieuws worden gebracht. In ruil voor openheid vraagt Tolbrug een eerlijke berichtgeving van de media. We streven in onze perscontacten naar een win-win situatie. Tolbrug spreekt de media aan op hun journalistieke integriteit en beroepscode (zoals hoor en wederhoor). Ook vragen wij van de media zorgvuldig met de belangen van onze revalidanten om te gaan.

Contact met de persvoorlichters

Wilt u als redactie of journalist meer weten over Tolbrug, wilt u een interview houden of beeld- of geluidsopnames maken bij het revalidatiecentrum? Neem dan contact op met de persvoorlichters van Marketing en Communicatie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Zij zorgen ervoor dat u met de juiste persoon in contact komt.

Patiëntveiligheid en privacy

Tolbrug wil een patiëntgericht en patiëntveilig revalidatiecentrum zijn. Dat betekent dat wij bij de beantwoording van persvragen zorgvuldig omgaan met de belangen van onze revalidanten.

Ter bescherming van de privacy van revalidanten wordt in geen enkel geval door de persvoorlichters over individuele revalidanten informatie aan de media verstrekt, ook niet over de eventuele aanwezigheid van een revalidant in het revalidatiecentrum. Dit geldt ook in die gevallen waarin revalidanten een klacht hebben ingediend bij Tolbrug of voor de interne meldingen via de Meldingen Incidenten Patiëntenzorg (MIP). Ter bescherming van de privacy van medewerkers wordt door de persvoorlichters over individuele medewerkers aan de pers evenmin informatie verstrekt.

In veel gevallen willen de media graag de mening van revalidanten horen over bepaalde ontwikkelingen. Tolbrug staat daar open voor en werkt graag mee aan programma’s waarbij revalidanten centraal staan. Bij voorkeur vragen wij revalidanten via hun behandelend arts of afdeling of zij bereid zijn om mee te werken.

Revalidanten moeten in de gelegenheid worden gesteld om een goede afweging te maken tussen hun persoonlijke belang en het algemeen belang. Daarom is het van belang om dergelijke verzoeken tijdig in te dienen. Op de draaidag zelf wordt niet meer van de van tevoren gemaakte afspraken afgeweken, die worden vastgelegd in een overeenkomst tv-opnames.


Laatst gewijzigd:

17 maart 2011