Deze website maakt gebruik van cookies.   Meer informatie Sluiten

U bevindt zich hier:

Klinische revalidatie

Klinische revalidatie voor volwassenen bieden we aan op de locatie 's-Hertogenbosch. Hierbij verblijft u tijdelijk in onze kliniek. Deze heeft twee afdelingen met in totaal 36 bedden op een- en tweepersoonskamers.

Er zijn op dit moment 27 bedden voor neurologierevalidanten en 9 bedden voor revalidanten met orthopedische problematiek.

Er is een zogenaamde zelfstandigheidsunit binnen onze kliniek aanwezig. Een aantal van de 36 bedden wordt voor deze unit gebruikt.

Afdelingen

Een groot deel van de kliniek is ingericht voor reguliere revalidatietrajecten. Daarnaast heeft de kliniek een aantal bedden die zijn bestemd voor patiënten die laag belastbaar zijn (prikkelarme afdeling). Daarnaast is er een zelfstandigheidsunit.

De zelfstandigheidsunit is voor mensen met beperkingen in het zelfstandig functioneren, die daarin wel leerbaar en trainbaar zijn. Vaak gaat het om beperkingen ten gevolge van hersenletsel, een progressieve aandoening zoals MS of veranderende sociaal maatschappelijke omstandigheden bij mensen met één van bovenstaande aandoeningen. De behandeling is gericht op (opnieuw) zelfstandig functioneren in de thuis-, school, of werkomgeving.

De zelfstandigheidsunit staat open voor alle revalidanten die opnieuw zelfstandig willen leven. Dit kan zijn in de laatste fase van hun klinische revalidatie of wanneer de thuissituatie verslechtert of verandert.

Op elke afdeling zijn een- en tweepersoonskamers met aangepaste toilet- en doucheruimtes en een gezamenlijke woonkamer. Hier kunt u eten en zich ontspannen.

Om een indruk van de kliniek te krijgen, bekijkt u onderstaande film.

Medische leiding

De afdeling heeft een eigen revalidatiearts en een physician assistant. De revalidatiearts heeft de dagelijkse medische leiding in de kliniek. De physician assistant (PA) ondersteunt de arts hierin.

Op de kliniek werken verpleegkundigen, verzorgenden, zorgassistenten en voedingsassistenten. In de kliniek heeft iedere revalidant één verpleegkundige als vaste contactpersoon. Bij hem of haar kunt u terecht met vragen of opmerkingen of voor het maken van afspraken.

Uw dagelijks leven

Tijdens uw klinische opname volgt u een persoonlijk behandelprogramma met therapie en andere activiteiten. Deze therapie vindt plaats in de kliniek en in de behandelruimtes van de polikliniek.

In onderstaand filmpje ziet u hoe een dag van een revalidant bij Tolbrug verloopt.

Weekend

In overleg met uw revalidatiearts gaat u zo spoedig mogelijk in het weekend naar huis. Dit is een onderdeel van het revalidatieprogramma. Het streven is hierbij om zoveel als mogelijk terug te keren naar zelfstandig leven.

We bouwen het weekendverlof langzaam met u op, van een paar uurtjes per zaterdag en/of zondag tot het hele weekend, van vrijdagavond tot zondagavond. Dit weekendverlof start als uw partner of naaste hierop ook voldoende is voorbereid, bijvoorbeeld door het volgen van een paar meeloopdagen in de kliniek.

Voordat u op verlof kunt, bespreekt u met uw therapeuten of u thuis voorzieningen of hulpmiddelen nodig heeft, zoals een aangepast toilet. Wanneer dat zo is, vraagt u deze aan met hulp van Maatschappelijk Werk binnen ons centrum.

Meeloopdagen

Uw familie of naasten zijn van harte welkom op onze zogenaamde meeloopdagen. Zij kunnen dan vragen stellen en zien welke verzorging u krijgt en hoe onze dagelijkse gang van zaken eruit ziet. Op deze manier kunt u uw ervaring met hen delen en bereiden zij zich voor op uw terugkeer naar huis.

Teambesprekingen

In de kliniek volgt u een intensief revalidatieprogramma met behandelingen door bijvoorbeeld een fysiotherapeut, logopedist en/of ergotherapeut. Zij bespreken uw voortgang regelmatig met u en uw partner/mantelzorger. Tussentijds bespreken zij dit met de revalidatiearts en stellen dan in overleg met u een behandelplan op met doelen voor de komende weken.

Zelf spreekt u de revalidatiearts of PA in elk geval bij opname en twee weken na uw opname. Daarna gebeurt dit standaard om de vier tot zes weken en uiteraard vaker wanneer daartoe aanleiding is. Onze ervaring leert dat het bij die gesprekken erg nuttig is wanneer u een naaste meeneemt. Dat zorgt voor een volledig beeld, voor gezamenlijk begrip over uw situatie en voor de beste ondersteuning door uw omgeving. Tijdens de gesprekken bespreekt u uw voortgang en uw doelen voor de periode daarna.

Duur van de opname

De duur van uw opname hangt af van uw situatie. Deze wordt in overleg met u, uw arts en het behandelteam vastgesteld in de loop van het revalidatieproces.


Laatst gewijzigd:

15 november 2017


Tolbrug revalideren na een cva