Deze website maakt gebruik van cookies.   Meer informatie Sluiten

U bevindt zich hier:

Multidisciplinaire aanpak

Welke behandelaren zijn er en op welke manier wordt er samengewerkt.

Behandelteam

U werkt met een eigen behandelteam onder leiding van uw behandelend revalidatiearts. In dat team werken alle disciplines die voor u nodig zijn, nauw met elkaar samen. Uw revalidatiedoelstelling is bepalend voor de samenstelling van het team.

Behandelplan

Uw behandelaars maken in samenspraak met u een behandelplan, waarin de verschillende therapieën op elkaar zijn afgestemd. Hierdoor kunnen ze elkaar aanvullen en versterken.

Revalidantenbespreking

Eénmaal per vier of zes weken bespreekt het behandelteam de voortgang van uw behandeling. Uw behandelaars bereiden deze bespreking samen met u voor en maken een rapport over het verloop van uw behandeling. Dit rapport dient als leidraad voor het overleg. Vanzelfsprekend kunt u dit rapport als u dat wilt ook zelf inzien. De revalidatiearts bespreekt de uitkomst van het overleg met u, tenzij u was uitgenodigd voor de bespreking.

Uw omgeving

Uw partner of naaste betrokkene neemt tijdens uw revalidatie een belangrijke plaats in. We betrekken hem of haar op verschillende manieren bij uw revalidatie. Hij of zij kan bijvoorbeeld een dag aanwezig zijn bij uw verzorging of therapie en zien wat er tijdens de behandeling gebeurt. Uiteraard geven we ook informatie, is er gelegenheid om vragen te stellen en is er ruimte voor privacy.

Dossier

We houden van alle revalidanten een medisch dossier bij. Dit is noodzakelijk voor een goede behandeling. We gaan uiterst zorgvuldig om met uw gegevens en voldoen aan alle regels van privacy en geheimhouding uit de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens.

U kunt uw gegevens beheren via MijnJbz. Daar kunt u ook geplande afspraken terugvinden. Meer info hierover vindt u via deze link.


Laatst gewijzigd:

05 oktober 2016