Deze website maakt gebruik van cookies.   Meer informatie Sluiten

U bevindt zich hier:

Poliklinische revalidatie

Bij uw eerste polikliniekbezoek bespreekt u met de revalidatiearts of physician assistant uw hulpvraag met betrekking tot uw revalidatie. Mogelijk is op dat moment nog een onderzoek nodig om te achterhalen of wij u de behandeling kunnen bieden die u nodig heeft. Wanneer u bij ons in behandeling komt, bespreekt u met de arts of de physician assistant het vervolgtraject.

Introductieprogramma revalidatie

Voordat u start krijgt u een uitnodiging voor een introductie op één van onze locaties ('s-Hertogenbosch of Uden). In dit programma krijgt u uitleg over uw revalidatie en over onze werkwijze. Ook leiden we u rond en vanzelfsprekend is er alle gelegenheid voor u om vragen te stellen. Uw partner/naaste (ook wel mantelzorger genoemd) is hierbij ook van harte welkom.

Tolbrug streeft ernaar om de introductie en behandeling op elkaar te laten aansluiten. Het is echter mogelijk dat u al in behandeling bent of dat de behandeling pas over enkele weken start wanneer u de uitnodiging voor de introductie krijgt. In beide gevalen adviseren wij u om naar de introductiebijeenkomst te komen. De ervaring leert dat onze revalidanten de introductiebijeenkomst in deze gevallen ook zinvol vinden.

Start revalidatie

Wanneer uw behandeling begint, bepaalt u samen met ons uw behandeldoel. Uw motivatie is daarbij vanzelfsprekend van het allergrootste belang. Uw revalidatie bestaat uit drie fasen: de observatie-, behandel-, en afrondingsfase.

Wekelijks ontvangt u een overzicht van de voor u ingeplande behandelingen voor de komende periode. Dit kan per brief of via e-mail.

Observatiefase

De observatiefase duurt meestal vier tot zes weken. In deze tijd krijgen wij samen met u inzicht in uw mogelijkheden en eventuele beperkingen. Aan het eind hiervan maakt het behandelteam een behandelplan. Dit plan bespreekt de revalidatiearts met u.

Behandelfase

De behandelfase is vaak de langste periode. Hierin werkt u aan uw doelen in het behandelplan. Om de vier tot zes weken bespreekt het behandelteam uw voortgang. Zo nodig wordt uw plan bijgesteld. Rond deze tijd heeft u ook een nieuwe afspraak met uw revalidatiearts. De duur van deze fase is verschillend, afhankelijk van uw aandoening en uw hulpvraag.

Afrondingsfase

De afrondingsfase bereidt u voor op de periode na uw behandeling in Tolbrug. U bouwt de therapieën af en als nodig dragen we uw behandeling over aan collega’s buiten het revalidatiecentrum.

Tot slot heeft u een eindgesprek met de revalidatiearts. U bespreekt hierin wat uw ervaringen zijn, hoe uw revalidatie is verlopen en of er vervolg- en controlebezoeken nodig zijn. Dit laatste voorkomt dat u een nieuwe verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig hebt om opnieuw in behandeling te komen bij Tolbrug.

Spreekuren met de revalidatiearts

Gedurende het revalidatietraject heeft u één of meerdere afspraken met de revalidatiearts of physician assistant. Als u voor het eerst komt varieert de lengte van de afspraak tussen 30-60 minuten. Bij herhalingsbezoeken duurt het gesprek tussen de 15-30 minuten.

Bij het plannen van de afspraak bij de revalidatiearts houden we zoveel mogelijk rekening met de door u aangegeven beschikbaarheid. Desondanks kan het voorkomen dat we daarvan moeten afwijken. We rekenen dan op uw begrip. U kunt uw beschikbaarheid doorgeven via het beschikbaarheidsformulier dat bij de balie van Tolbrug te verkrijgen is.

Spreekuren in combinatie met schoen- of instrumentmaker

Iedere week zijn er meerdere combinatiespreekuren tussen de revalidatiearts en een schoen- of instrumentmaker. Deze zijn op vaste momenten gepland. Wij vragen uw flexibiliteit en medewerking om op deze momenten beschikbaar te zijn voor het combinatiespreekuur.


Laatst gewijzigd:

07 november 2016