Deze website maakt gebruik van cookies.   Meer informatie Sluiten

U bevindt zich hier:

Revalidatieproces

Uw revalidatieproces begint altijd met een verwijzing van de huisarts of specialist.

Aanmelding

Uw huisarts of specialist kan u verwijzen naar onze revalidatiearts. Deze verwijzer stuurt dan - als u daarmee akkoord gaat - uw gegevens naar ons op. Onze revalidatiearts stelt vast welke collega u het beste kan begeleiden.

Wanneer u in het ziekenhuis ligt kan uw behandelend specialist een consult aanvragen bij onze revalidatiearts. Deze beoordeelt dan of u bij ons inderdaad aan het juiste adres bent.

Inschrijving

Het medisch secretariaat verwerkt uw gegevens en nodigt u per brief uit voor een eerste afspraak. Meestal kunt u binnen enkele weken bij ons terecht.

Eerste polikliniek bezoek

Bij uw eerste polikliniekbezoek bespreekt u met de revalidatiearts of physician assistant over uw hulpvraag. Mogelijk is op dat moment nog een onderzoek nodig om te achterhalen of wij u de behandeling kunnen bieden die u nodig heeft. Wanneer u bij ons in behandeling komt, bespreekt u met de arts of de physician assistant het vervolgtraject.

Introductieprogramma revalidatie

Als u nieuw bij Tolbrug bent, ontvangt u bij de start van uw dagbehandeling een uitnodiging voor een introductie voor u en uw mantelzorger op één van onze locaties ('s-Hertogenbosch of Uden). In dit programma krijgt u uitleg over uw revalidatie en over onze werkwijze. Ook leiden we u rond en vanzelfsprekend is er alle gelegenheid voor u om vragen te stellen.

Start revalidatie

Wanneer uw behandeling begint, bepaalt u samen met ons uw behandeldoel. Uw motivatie is daarbij van het allergrootste belang.

Uw revalidatie bestaat uit drie fasen: de observatie-, behandel-, en afrondingsfase.

Observatiefase

De observatiefase duurt meestal vier tot zes weken. In deze tijd krijgen wij samen met u inzicht in uw mogelijkheden en eventuele beperkingen. Aan het eind hiervan maakt het behandelteam in samenspraak met u een behandelplan. Dit plan bespreekt de revalidatiearts met u en uw naaste.

Behandelfase

De behandelfase is vaak de langste periode. Hierin werkt u aan uw doelen uit het behandelplan onder begeleiding van het behandelteam. Om de vier tot zes weken bespreekt het behandelteam de voortgang met u. Zo nodig wordt uw plan bijgesteld. Rond deze tijd heeft u ook een nieuwe afspraak met uw revalidatiearts, tenzij u uitgenodigd was bij de behandelplanbespreking. De duur van deze fase is verschillend, afhankelijk van uw aandoening en uw hulpvraag.

Afrondingsfase

De afrondingsfase bereidt u voor op de periode na uw behandeling in Tolbrug. U bouwt de therapieën af en als nodig dragen we uw behandeling over aan collega’s buiten het revalidatiecentrum.

Tot slot heeft u een eindgesprek met de revalidatiearts. U bespreekt hierin wat uw ervaringen zijn, hoe uw revalidatie is verlopen en of er vervolg- en controlebezoeken nodig zijn.


Laatst gewijzigd:

05 oktober 2016


Brug naar Arbeid