Deze website maakt gebruik van cookies.   Meer informatie Sluiten

U bevindt zich hier:

Specialistisch behandelaanbod

Het NAH-Expertisecentrum is een samenwerkingsverband tussen het Jeroen Bosch Ziekenhuis, de Reinier van Arkel groep en Tolbrug. Het centrum is gespecialiseerd in het stellen van de diagnose Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en geeft advies bij klachten op het gebied van NAH.

Klachten bij NAH

Klachten kunnen ontstaan door een combinatie van problemen die te maken hebben met:

 • denken (geheugen, aandacht, concentratie, problemen met plannen en organiseren)
 • gedrag (karakterverandering na het hersenletsel)
 • stemming (somber)
 • bewegen (motoriek)
 • taal (begrijpen en spreken)

Sommige problemen, zoals een verlamming, vallen meteen op. Maar soms zijn de gevolgen ook minder zichtbaar, zoals sneller geïrriteerd zijn of minder energie hebben.

Herkent u deze problemen en heeft u hulp nodig? Neemt u gerust contact op met het NAH-Expertisecentrum. Onze contactgegevens staan onder aan deze pagina vermeld .

De behandeling, ondersteuning en begeleiding vinden plaats bij voorzieningen in de regio. Het expertisecentrum zoekt uit waar dit bij u in de buurt kan en verwijst u daarnaar door. 

Deskundigen binnen het NAH-Expertisecentrum

NAH-consulent (mevr. M. Walet)

De NAH-consulent is uw vaste aanspreekpersoon tijdens het hele adviestraject. Zij heeft kennis en ervaring op het gebied van NAH. Met haar heeft u het eerste gesprek. Vervolgens verzamelt ze gegevens en bespreekt ze uw hulpvraag met de betrokken specialisten. Ook heeft neemt ze met u het uiteindelijke advies door.

Neuroloog (drs. Th.P.J. Timmerhuis)

Een neuroloog richt zich op stoornissen van hersenen en zenuwen. Binnen het NAH-Expertisecentrum onderzoekt de neuroloog of er functieverandering is door hersenbeschadiging. Dit kan zich uiten in krachtsverlies, gevoelsverlies en overige zintuigstoornissen. Maar vaak gaat het om gedragsveranderingen waardoor iemand niet meer functioneert zoals vroeger. Met onder andere beeldvormende technieken (MRI-scan) kunnen we zien welke hersenbeschadiging is opgetreden. Dat helpt ons om vast te stellen of uw klachten inderdaad het gevolg zijn van Niet Aangeboren Hersenletsel.

GZ-/neuropsycholoog (drs. J.M. Franse), GZ-/neuropsycholoog (drs. M.W. Laurant)

Neuropsychologie bestudeert het verband tussen de hersenfuncties en het gedrag. Een neuropsycholoog heeft kennis van diagnostiek, begeleiding en behandeling. Er zijn twee neuropsychologen verbonden aan het NAH-Expertisecentrum: eén vanuit de Reinier van Arkel groep en één vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Zij doen neuropsychologisch onderzoek en onderzoek naar persoonlijkheidsfactoren. Daarnaast adviseren zij over behandelings- en begeleidingsmogelijkheden. Binnen het NAH-Expertisecentrum gebeurt dit samen met de NAH-consulent. Het onderzoek zelf vindt plaats op de afdeling waar de neuropsycholoog werkt.

Revalidatiearts (drs. I. Kortland)

De revalidatiearts die betrokken is bij het NAH-Expertisecentrum is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met NAH. Zij bekijkt waarmee u in het dagelijks leven - tijdelijk of blijvend - moeite heeft. Dat kunnen lichamelijke beperkingen zijn en/of cognitieve beperkingen (het vermogen om te leren en te begrijpen). De revalidatiearts is betrokken bij het stellen van de diagnose. Daarnaast geeft zij advies voor behandeling en/of begeleiding.

Psychiater (drs. A.J.W. Ter Mors)

De psychiater van het NAH-Expertisecentrum is gespecialiseerd in Niet Aangeboren Hersenletsel en heeft hiermee ruime ervaring. Soms is een psychiatrisch consult nodig bij specifiek psychiatrische problemen. Voorbeelden daarvan zijn:

 • gedragsproblemen
 • persoonlijkheidsverandering
 • stemmingsstoornissen
 • angststoornissen en psychosen
 • alcohol- en drugsmisbruik

Soms kijkt de psychiater mee met de andere deskundigen die bij uw hulpvraag betrokken zijn.

Wie kunnen bij ons terecht?

Het NAH-Expertisecentrum is er voor:

 • revalidanten met Niet Aangeboren Hersenletsel die achttien jaar of ouder zijn
 • betrokkenen
 • hulpverleners

U kunt bij ons terecht vlak na het ontstaan van uw hersenletsel. Maar het kan ook na langere tijd, als de gevolgen pas later duidelijk worden. Ook bent u welkom als uw hersenletsel (alsnog) problemen geeft en u geen passende behandeling krijgt binnen het reguliere zorgaanbod .

Ook is het mogelijk dat er nog geen zekere diagnose NAH is, maar dat uw klachten wel in die richting wijzen. Als u of uw arts vermoedt dat NAH een rol zou kunnen spelen, kunnen wij dit verder onderzoeken. Daarvoor is het wel nodig dat er gegevens over u zijn - bijvoorbeeld bij de huisarts - waaruit blijkt dat er sprake kan zijn van hersenletsel.

Voor diagnose en advies heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of specialist. Voor overige vragen zoals informatie, consultatie en adviezen op het gebied van NAH, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de NAH-consulent. Hiervoor heeft u geen verwijsbrief nodig.

Spreekuren

De consulent is bereikbaar op:

 • dinsdag (van 9:00 tot 15:00 uur)
 • donderdag (van 9:00 tot 17:00 uur)
 • in de oneven week ook op vrijdag (van 9:00 tot 15:00 uur).

Een afspraak maken

U kunt voor vragen, advies en/of een aanmelding op de volgende manier contact opnemen:

Margot Walet, consulent NAH-Expertisecentrum

telefoon (073) 699 6501

E-mail

 

Nog meer informatie kunt u vinden op de website van het NAH-Expertisecentrum.

Jeroen Bosch Ziekenhuis, locatie Carolus

Postbus 1101

5200 BD ’s-HertogenboschLaatst gewijzigd:

07 november 2016