Deze website maakt gebruik van cookies.   Meer informatie Sluiten

U bevindt zich hier:

Vergoeding van uw behandeling

De kosten van uw behandeling in Tolbrug moeten worden betaald. Maar wat kost uw behandeling en wordt deze vergoed?

Heeft u vragen over de vergoeding van uw behandeling?

Op www.dezorgnota.nl vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over de vergoeding van zorg. Deze landelijke website is een initiatief van ziekenhuizen en zorgverzekeraars om u zo goed mogelijk te informeren over uw zorgkosten. De site geeft antwoord op mogelijke vragen die u heeft over uw zorgnota of geeft aan waar u met welke vraag terecht kunt. De informatie op deze site is gebaseerd op regelgeving van de overheid en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Heeft u vragen over uw eigen polisvoorwaarden en de vergoeding van uw behandeling, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om van tevoren na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg van Tolbrug en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Meer informatie vindt u ook via deze link op de website van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Diagnose Behandeling Combinatie

Tolbrug brengt de kosten van uw behandeling in rekening aan de hand van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Dit is een administratieve code voor het hele zorgtraject dat een revalidant met een bepaalde diagnose in Tolbrug doorloopt. In de DBC worden de kosten bijeengebracht van de behandeling die hier uit voortvloeit en andere kosten die hiermee samenhangen. Een filmpje met uitleg over hoe de rekening tot stand komt vindt u hier.

Een DBC kan maximaal 120 dagen lopen. Na afsluiting van een DBC kan het nog enige maanden duren voordat de rekening wordt verstuurd. Dit heeft te maken met de administratieve afwikkeling van een DBC.  

Altijd een verwijsbrief nodig  

Revalidatiezorg is tweedelijns zorg. Dat betekent dat een verwijzing door een (huis)arts noodzakelijk is. Dit kan ook een arts uit een ander ziekenhuis zijn. Zonder deze verwijzing is er geen sprake van zorg in het kader van de basisverzekering, kunnen wij de factuur niet naar uw zorgverzekeraar sturen en bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur. Een verwijsbrief is een jaar geldig.

Vergoeding en eigen risico

De rekening van Tolbrug gaat meestal rechtstreeks naar uw verzekeraar. U bent namelijk via uw zorgverzekering verzekerd voor alle zorg die u in een revalidatiecentrum krijgt. Het bedrag gaat meestal wel het eigen risico te boven. Iedereen ouder dan 18 heeft een wettelijk verplicht eigen risico van € 385 per jaar. Dit betekent dat u de eerste € 385 aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen zelf moet betalen. Het is daardoor mogelijk dat u (een deel van) de kosten van Tolbrug moet terugbetalen aan uw zorgverzekeraar. Voor een actueel overzicht van de gecontracteerde zorgverzekeraars voor Tolbrug kunt u hier klikken (bron: Independer). De lijst geldt voor alle locaties van Tolbrug ('s-Hertogenbosch, Uden en Atlent).

Directe en indirecte tijd

Voor revalidatie is landelijk afgesproken dat zowel de ‘directe’ als de ‘indirecte’ behandeltijd wordt gedeclareerd. ‘Directe tijd’ is de tijd die de behandelaar rechtstreeks aan u besteedt, zoals tijdens een behandeling of bij telefonisch contact. Het komt regelmatig voor dat patiënten voor een gesprek met hun arts naar de polikliniek komen, terwijl ze dit gesprek ook per telefoon zouden kunnen voeren. Deze consulten kunnen in 2018 onder bepaalde voorwaarden gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Patiënten kunnen hierdoor in 2018 een rekening voor het eigen risico krijgen wanneer zij een telefonisch herhaalconsult met hun arts hebben gehad. ‘Indirecte tijd’ is tijd die aan uw behandeling wordt besteed terwijl u zelf niet aanwezig bent. Denk bijvoorbeeld aan e-mail, planning, overleg en verslaglegging. Door de kosten voor deze indirecte tijd kan het lijken of we u meer berekenen dan de behandeling die u daadwerkelijk gehad heeft. Dit is echter niet het geval. Zowel de directe als de indirecte tijd die aan uw revalidatie besteed wordt, wordt zorgvuldig geregistreerd door uw behandelaars.    

Voorzieningen, aanpassingen en/of hulpmiddelen

Tijdens uw revalidatie kan blijken dat u voorzieningen, aanpassingen en/of hulpmiddelen nodig heeft. Vergoeding vindt meestal plaats door uw zorgverzekeraars vanuit de Zorgverzekeringswet of gemeente op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De WMO zorgt ervoor dat mensen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen aan de maatschappij.  In onderstaand overzicht vindt u meer informatie.  

Middel:

Aanvraag door:

Aanvraag bij c.q. vergoeding door:

Bijzonderheden:

Prothesen, beugels, korsetten Revalidatiearts Zorgverzekeraar Vervaardiging door een instrumentmakerij
Loophulpmiddelen Revalidatiearts Zorgverzekeraar Soms mogelijkheid tot uitproberen
Woningaanpassing en vervoersvoorzieningen Revalidant Gemeente Advisering door ergotherapeut en maatschappelijk werker
Individuele voorzieningen zoals zitmeubelen en bedvoorzieningen Ergotherapeut en revalidatiearts Zorgverzekeraar
Vergoeding taxi-kosten In sommige gevallen de revalidatiearts Zorgverzekeraar Beperking tot vervoer van/naar revalidatiecentrum

Tarieven 2018

Klik hieronder voor de volledige standaardprijslijst die geldt voor behandelingen die zijn gestart op 1 januari 2018 of later.

Prijsinformatie DBC zorgproducten per 01012018

Tarieven 2017

Klik hieronder voor de volledige standaardprijslijst die geldt voor behandelingen die zijn gestart op 1 januari 2017 of later.

Prijsinformatie DBC zorgproducten per 01012017

Tarieven 2016

Klik hieronder voor de volledige standaardprijslijst die geldt voor behandelingen die zijn gestart op 1 januari 2016 of later.

Prijsinformatie DBC zorgproducten per 01012016

  


Laatst gewijzigd:

15 januari 2018