Deze website maakt gebruik van cookies.   Meer informatie Sluiten

U bevindt zich hier:

Wachttijden

Hieronder vindt u de link naar de verwachte toegangstijden per diagnosegroep bij Tolbrug Specialistische Revalidatie.

Wachttijden polikliniek

Hiermee bedoelen we het aantal dagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw afspraak op de polikliniek bij Tolbrug. Hierbij tellen alle dagen mee; ook weekend- en feestdagen. De wachttijd die wij op de website geven, is de kortste wachttijd van het specialisme.  Hierbij houden we ons aan een landelijke afspraak om te kijken naar de 3e vrije plaats in het afsprakensysteem.

Graag wijzen wij u erop dat de metingen momentopnames zijn (er wordt in principe 1 keer per week gemeten). Ook kan de wachttijd toch anders zijn door spoed, een bepaalde zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist, zelf willen wachten, enz. Op de pagina van het Jeroen Bosch Ziekenhuis vindt u informatie over de wachttijden per specialisme. Voor de wachttijd van Tolbrug kunt u zoeken onder het specialisme Revalidatiegeneeskunde.

Klik hier voor toegangstijden Medisch Specialistische Revalidatiezorg Tolbrug.  

Wachttijden behandeling

Als u bij de revalidatiearts op de polikliniek komt, kan deze met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Of een huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen waar u al bekend bent. Met ‘wachttijd behandeling’ bedoelen wij dan het aantal dagen dat u moet wachten op een bepaalde behandeling of onderzoek. Hierbij tellen alle dagen mee; ook weekend- en feestdagen. Deze wachttijd is niet getoond in de lijst. Uw revalidatiearts kan u een indicatie geven van de verwachte wachttijd tot behandeling.

Wachttijdbemiddeling 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. Zoals ook hieronder weergegeven. (bron:NZa)

Normen

Binnen Tolbrug streven we naar de landelijk aanvaardbare toegangs- en wachttijd waarbinnen 80% van de patiënten toegang moet hebben gekregen en de maximale toegangs- en wachttijd, zoals hieronder getoond. (bron: landelijke Treeknorm).


Laatst gewijzigd:

13 juni 2018