Deze website maakt gebruik van cookies.   Meer informatie Sluiten

U bevindt zich hier:

KinderExpertiseCentrum Atlent

Mytylschool Gabriël, Tolbrug Specialistische Revalidatie, arbeidsvoorziening en buitenschoolse kinderopvang SWZ en gezondheidszorginstelling Cello werken nauw samen bij het realiseren van een kinderexpertisecentrum.

Mytylschool Gabriël

Het speciaal onderwijs in ons land kent vier clusters. Het mytylonderwijs behoort tot cluster 3. Mytylschool Gabriel in 's-Hertogenbosch heeft een afdeling voor basisonderwijs en een afdeling voor voortgezet onderwijs. Er zitten kinderen van 4 tot 20 jaar. Deze kinderen en leerlingen hebben een specialistische onderwijsvraag vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking of een chronische/langdurige ziekte.

De lessen op de mytylschool zijn zo veel mogelijk hetzelfde als op de gewone basisschool of school voor voortgezet onderwijs. Sociale vaardigheden en het leren omgaan met gevoelens van jezelf en van anderen zijn belangrijke vakken. 

De Gabrielschool werkt nauw samen met andere instellingen en organisaties die mede de ondersteuningsvragen kunnen ondersteunen. Zodra de nieuwbouw van Atlent i.o. aan de Kooikersweg afgerond is, wordt de samenwerking nog verder uitgebouwd.

Tolbrug Specialistische Revalidatie

Tolbrug Specialistische Revalidatie in 's-Hertogenbosch leert volwassenen en kinderen omgaan met lichamelijke en verstandelijke beperkingen. De behandeling is daarbij gericht op (opnieuw) zelfstandig functioneren: thuis, op school en op het werk. 

Tolbrug is gevestigd op het terrein van het nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis, in de wijk Deuteren in 's-Hertogenbosch. 

In oktober 2012 komen de expertise van Tolbrug en de onderwijsactiviteiten van mytylschool Gabriël samen in het kinderexpertisecentrum. Het gebouw heeft ruimte en faciliteiten om een samenhangende  behandeling te bieden aan kinderen en jong-volwassenen. 

SWZ

De Stichting SWZ (Samenwerkende Woon- en Zorgvoorzieningen) biedt buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 20 jaar met een lichamelijke of meervoudige beperking. Naast de buitenschoolse opvang verzorgt SWZ logeeropvang in de weekenden. 

De geschoolde activiteitenbegeleiders van SWZ verzorgen ook uitdagende uitstapjes voor de doelgroep. Voor de leerlingen die op het voortgezet onderwijs zitten, zijn er de Jongerenavonden.

Cello

Cello biedt zorg en dienstverlening aan mensen met een beperking. Voor kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand is het belangrijk om zo vroeg mogelijk gestimuleerd te worden in hun ontwikkeling. Soms hebben deze kinderen extra begeleiding, verzorging of verpleging nodig om aan het onderwijs deel te nemen. Cello verricht in Atlent deze zorg en dienstverlening.  De leerlingen van de Gabrielschool kunnen binnen Cello terecht voor wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Maar ook voor bijvoorbeeld ambulante begeleiding, behandeling, logeren of het volgen van een cursus.


Laatst gewijzigd:

25 juli 2013